Opleiding voor
Microsoft Excel 97 - Module 2 (Nederlandse opleiding voor Engelse software)

Het is ons doel u een complete leerervaring aan te bieden. Deze 'online' opleiding werd ontworpen zodanig dat u met de opgedane vaardigheden op een effectieve manier gebruik kan maken van onze programma's. Onze producten beschikken over een hoge interactiviteitwaarde. Op deze manier simuleren wij een opleiding zoals deze in een klas gegeven zou worden. De vier essentiële elementen die een goede leergang bewerkstelligen, komen in iedere les terug: uitleg, demonstratie, oefening en evaluatie.
 

Basiskennis van Windows
Opleiding voor Excel 97 - Module 1

Leer hoe u met meerdere werkbladen tegelijk kunt werken en hoe u WordArt-objecten kunt toevoegen aan uw werkbladen


 

3 - 4 uren

 
 
 1. Een werkboek met meerdere bladen
  Zich in het werkblad verplaatsen
  De tabbladen
  Een blad invoegen
  Een blad verwijderen
  De naam van een blad wijzigen
  De werkgroep

 2. Relatieve en absolute verwijzingen
  Uitleg over verwijzingen
  Relatieve verwijzingen
  Absolute verwijzingen
  Eén van de kolommen verbergen
  Een verborgen kolom weergeven
  Samenvatting van de les

 3. De cellen een nieuwe naam geven
  Het nut om cellen een naam te geven
  De naamzone
  Cellen een naam geven
  De namenlijst
  Rekenen met namen
  Celnamen wijzigen en verwijderen

 4. Beveiliging van cellen
  Een prognose opstellen
  De 'AutoSum'-functie
  Cellen beveiligen
  Het hele werkblad beveiligen
  Demonstratie van de beveiliging
  De beveiliging van het werkblad uitschakelen
  Samenvatting van de les

 5. Spellingcontrole en afdrukken
  De spellingcontrole starten
  Het dialoogvenster 'Spelling'
  Het afdrukvoorbeeld weergeven
  De 'Zoom'-knop
  Het dialoogvenster 'Page Setup'
  Het afdrukken starten
  Het dialoogvenster 'Print'
  De 'Print'-knop

 1. Een document zoeken en openen
  Het dialoogvenster 'Open'
  De verschillende weergave- en zoekfuncties
  De naam van het gezochte bestand invoeren
  Andere zoekopties
  De zoeksessie starten
  Het gevonden document weergeven
  Het dialoogvenster 'Advanced'
  Een document openen

 2. Sjablonen creëren
  Keuze van een voorgedefinieerd sjabloon
  Presentatie van het 'Invoice'-sjabloon
  Het sjabloon aanpassen
  Een document op basis van een sjabloon aanmaken
  Samenvatting van de voorgedefinieerde sjablonen
  Automatische sjablonen

 3. 'Style' en automatische opmaak
  Presentatie van de les
  Een eigen opmaakprofiel creëren
  Het dialoogvenster 'Style'
  Een opmaakprofiel opnieuw definiëren
  Het opmaakprofiel toewijzen
  Een bestaand opmaakprofiel wijzigen
  De 'AutoFormat'-functie
  Een formaat verwijderen

 4. Een WordArt-object invoegen
  De WordArt-werkbalk openen
  Een speciaal effect kiezen
  De tekst invoeren
  Presentatie van de WordArt-werkbalk
  Tekst centreren
  Het logo aanpassen en verplaatsen
  Het logo verwijderen
  Samenvatting en tips

 

Onze opleidingen zijn toegankelijk via elke computer die is aangesloten op het Internet. Zodra gebruikers de informatie over hun persoonlijke identificatie hebben ingevoerd, worden alle beschikbare opleidingen weergegeven. Door middel van een vaardigheidstest wordt er een leerplan samengesteld voor de gekozen opleiding. Elke les bevat een theoretische evaluatie en een duidelijke eindtest is tevens onafhankelijk beschikbaar. De student kan zijn resultaten voor een bepaalde opleiding raadplegen in een centrale map; een overzicht laat ook toe de evolutie van zijn studies te bekijken. Een woordenlijst, hulp 'online' en andere werkmiddelen zijn ten allen tijde beschikbaar gedurende de opleidingsperiode.

 

• Geen installatie is nodig
• IBM PC verenigbaar, Pentium 133 MHz of meer
• Videokaart die een resolutie van minstens 800x600 en 16-bit kleuren ondersteunt
• 32 MB RAM (meer wordt aangeraden)
• Microsoft verenigbare muis

• Besturingssysteem: Windows 95, 98, 2000, NT 4.0, of hoger
• Netscape 4.5 of Internet Explorer 4.0 (of latere versie)
• Modem (56 K of beter)
• Internetaansluiting
• AICC/SCORM Compliant
 

EDU-PERFORMANCE CANADA
7900 Taschereau Blvd. W.
Suite A-207
Brossard, Quebec J4X 1C2
Canada
Tel.: (450) 466-7275
Fax: (450) 466-4915
Toll free: 1-888-EDU-PERF
              1-888-338-7373 (alleen vanuit Canada)
E-mail: info@eduperformance.com
Web site: www.eduperformance.com

EDU-PERFORMANCE EUROPEInternational number: 1-450-466-7275
E-mail: infoepe@eduperformance.com
   

 

© 2006 Edu-Performance Canada Inc. Alle rechten met betrekking tot dit opleidingsprogramma dat werd ontwikkeld door Edu-Performance Canada zijn voorbehouden en beschermd door auteurswetten en internationale verdragen. Duplicatie van dit product is verboden.