Opleiding voor
Microsoft Excel 97 - Module 1 (Nederlandse opleiding voor Engelse software)

Het is ons doel u een complete leerervaring aan te bieden. Deze 'online' opleiding werd ontworpen zodanig dat u met de opgedane vaardigheden op een effectieve manier gebruik kan maken van onze programma's. Onze producten beschikken over een hoge interactiviteitwaarde. Op deze manier simuleren wij een opleiding zoals deze in een klas gegeven zou worden. De vier essentiële elementen die een goede leergang bewerkstelligen, komen in iedere les terug: uitleg, demonstratie, oefening en evaluatie.
 

Basiskennis van Windows

Het bekend worden met de basisfuncties van Excel 97 om efficiënt te kunnen werken met dit 'spreadsheetprogramma'


 

3 - 4 uren

 
 
 1. Het Excel 97 werkvenster
  Excel 97 starten
  Kennismaking met de interface van Excel
  De taakbalk
  De titelbalk
  De menubalk
  Het 'View'-menu
  Beschrijving van het werkblad
  Gegevens invoeren
  Samenvatting

 2. Gegevens invoeren
  Nieuwe gegevens invoeren
  Uitlijnen in cellen
  Het 'Format'-menu
  Het dialoogvenster 'Format Cells'

 3. Cellen selecteren
  Een groep cellen selecteren
  De 'Formatting'-werkbalk
  Opmaak van rijen en kolommen
  Kleur toevoegen
  Verschillende cellengroepen selecteren
  Lettertypes en -groottes
  De 'Undo'-knop
  Opmaak kopiëren
  Randen invoegen

 4. Stapsgewijs kopiëren
  De inhoud van een cel wissen
  De inhoud van een cel vervangen
  Kopiëren/Plakken met behulp van het 'Edit'-menu
  De vulgreep
  Stapsgewijs kopiëren
  Gegevens verplaatsen

 1. Het uitzicht van het blad wijzigen
  Een cel invoegen en verwijderen
  Eén of meer rijen invoegen
  Eén of meer rijen verwijderen
  Een kolom invoegen
  Een kolom verwijderen
  De hoogte van een rij aanpassen
  Kolombreedte
  Kolommen automatisch aanpassen
  Standaardbreedte

 2. Een overzicht opstellen met Excel
  Formules invoegen
  Een formule kopiëren
  Courante functies
  Logische functies
  Een functie plakken
  Formules wijzigen
  Samenvatting van de les

 3. De opbergmap opslaan
  Presentatie van de les
  Het dialoogvenster 'Save as'
  Een standaardmap aanmaken
  Werk opslaan
  Een werkmap sluiten
  Een werkmap openen

 4. De helpfunctie van Excel
  De optie 'What's This?'
  Het tabblad 'Contents'
  Het tabblad 'Index' en 'Find'
  De Office-assistent
  Afdrukken met de assistent
  De tips van de assistent

 

Onze opleidingen zijn toegankelijk via elke computer die is aangesloten op het Internet. Zodra gebruikers de informatie over hun persoonlijke identificatie hebben ingevoerd, worden alle beschikbare opleidingen weergegeven. Door middel van een vaardigheidstest wordt er een leerplan samengesteld voor de gekozen opleiding. Elke les bevat een theoretische evaluatie en een duidelijke eindtest is tevens onafhankelijk beschikbaar. De student kan zijn resultaten voor een bepaalde opleiding raadplegen in een centrale map; een overzicht laat ook toe de evolutie van zijn studies te bekijken. Een woordenlijst, hulp 'online' en andere werkmiddelen zijn ten allen tijde beschikbaar gedurende de opleidingsperiode.

 

• Geen installatie is nodig
• IBM PC verenigbaar, Pentium 133 MHz of meer
• Videokaart die een resolutie van minstens 800x600 en 16-bit kleuren ondersteunt
• 32 MB RAM (meer wordt aangeraden)
• Microsoft verenigbare muis

• Besturingssysteem: Windows 95, 98, 2000, NT 4.0, of hoger
• Netscape 4.5 of Internet Explorer 4.0 (of latere versie)
• Modem (56 K of beter)
• Internetaansluiting
• AICC/SCORM Compliant
 

EDU-PERFORMANCE CANADA
7900 Taschereau Blvd. W.
Suite A-207
Brossard, Quebec J4X 1C2
Canada
Tel.: (450) 466-7275
Fax: (450) 466-4915
Toll free: 1-888-EDU-PERF
              1-888-338-7373 (alleen vanuit Canada)
E-mail: info@eduperformance.com
Web site: www.eduperformance.com

EDU-PERFORMANCE EUROPEInternational number: 1-450-466-7275
E-mail: infoepe@eduperformance.com
   

 

© 2006 Edu-Performance Canada Inc. Alle rechten met betrekking tot dit opleidingsprogramma dat werd ontwikkeld door Edu-Performance Canada zijn voorbehouden en beschermd door auteurswetten en internationale verdragen. Duplicatie van dit product is verboden.