Opleiding voor
Microsoft Word 2003 - Module 1 (Nederlandse opleiding voor Engelse software)

Het is ons doel u een complete leerervaring aan te bieden. Deze 'online' opleiding werd ontworpen zodanig dat u met de opgedane vaardigheden op een effectieve manier gebruik kan maken van onze programma's. Onze producten beschikken over een hoge interactiviteitwaarde. Op deze manier simuleren wij een opleiding zoals deze in een klas gegeven zou worden. De vier essentiële elementen die een goede leergang bewerkstelligen, komen in iedere les terug: uitleg, demonstratie, oefening en evaluatie.
 

Basiskennis van Windows

Het bekent worden met de basiselementen van Word 2003


 

3 - 4 uren

 
 
 1. Het Word 2003 werkvenster
  Het openen van Word 2003
  Het Word 2003 werkvenster
  Het verkleinen van Word 2003 tot een actieve bron
  De menubalk gebruiken
  De weergave van taak- en menubalken veranderen
  De Word 2003 werkbalken
  Het sluiten van Word 2003!

 2. Hulp in Word 2003
  De 'Office Assistant' gebruiken
  Het 'Ask a Question'-veld gebruiken
  Het verbergen/weergeven van de 'Office Assistant'
  Het 'Microsoft Word Help'-venster
  De 'Office on the Web'-optie

 3. Het creëren van een document
  Het invoeren van tekst in Word
  Een paragraaf laten inspringen
  Een tabulator verwijderen
  Het invoeren van een hechtende spatie
  Het weergeven van de opmaaktekens
  De opmaaktekens verbergen
  Het creëren van een nieuw document
  Van document veranderen
  Het sluiten van een document

 4. Het opslaan van een document
  Het 'Save As'-dialoogvenster
  Een nieuwe map creëren
  Het benoemen van een document
  Het opslaan van een document onder een andere naam
  Het opslaan van een document als een webpagina
  Het gelijktijdig opslaan en sluiten van een document

 1. Een document openen
  Het 'Open'-dialoogvenster
  Een bestand openen
  Het recentelijk geopend document weergeven
  Het terugvinden van een bestand
  Het ondernemen van een uitgebreide zoekpoging

 2. De weergavenopties
  De 'Print Layout View'-weergave
  De 'Normal View'-weergave
  De 'Web Layout View'-weergave
  De 'Outline View'-weergave
  Het 'Document Map'-paneel
  De 'Lecture'-weergave

 3. Het verplaatsen in een document
  Het verplaatsen met behulp van het toetsenbord
  Het verplaatsen met behulp van de muis

 4. Het afdrukken van een document
  Het overzicht van een document weergeven
  De 'Print'-knop op de standaard werkbalk
  Het 'Print'-dialoogvenster
  Het afdrukken van een reeks bladzijden
  Niet opeenvolgende bladzijden afdrukken
  Een overzicht van een webpagina verkrijgen

 

Onze opleidingen zijn toegankelijk via elke computer die is aangesloten op het Internet. Zodra gebruikers de informatie over hun persoonlijke identificatie hebben ingevoerd, worden alle beschikbare opleidingen weergegeven. Door middel van een vaardigheidstest wordt er een leerplan samengesteld voor de gekozen opleiding. Elke les bevat een theoretische evaluatie en een duidelijke eindtest is tevens onafhankelijk beschikbaar. De student kan zijn resultaten voor een bepaalde opleiding raadplegen in een centrale map; een overzicht laat ook toe de evolutie van zijn studies te bekijken. Een woordenlijst, hulp 'online' en andere werkmiddelen zijn ten allen tijde beschikbaar gedurende de opleidingsperiode.

 

• Geen installatie is nodig
• IBM PC verenigbaar, Pentium 133 MHz of meer
• Videokaart die een resolutie van minstens 800x600 en 16-bit kleuren ondersteunt
• 32 MB RAM (meer wordt aangeraden)
• Microsoft verenigbare muis

• Besturingssysteem: Windows 95, 98, 2000, NT 4.0, of hoger
• Netscape 4.5 of Internet Explorer 4.0 (of latere versie)
• Modem (56 K of beter)
• Internetaansluiting
• AICC/SCORM Compliant
 

EDU-PERFORMANCE CANADA
7900 Taschereau Blvd. W.
Suite A-207
Brossard, Quebec J4X 1C2
Canada
Tel.: (450) 466-7275
Fax: (450) 466-4915
Toll free: 1-888-EDU-PERF
              1-888-338-7373 (alleen vanuit Canada)
E-mail: info@eduperformance.com
Web site: www.eduperformance.com

EDU-PERFORMANCE EUROPEInternational number: 1-450-466-7275
E-mail: infoepe@eduperformance.com
   

 

© 2006 Edu-Performance Canada Inc. Alle rechten met betrekking tot dit opleidingsprogramma dat werd ontwikkeld door Edu-Performance Canada zijn voorbehouden en beschermd door auteurswetten en internationale verdragen. Duplicatie van dit product is verboden.