Opleiding voor
Microsoft PowerPoint 2003 - Module 3 (Nederlandse opleiding voor Engelse software)

Het is ons doel u een complete leerervaring aan te bieden. Deze 'online' opleiding werd ontworpen zodanig dat u met de opgedane vaardigheden op een effectieve manier gebruik kan maken van onze programma's. Onze producten beschikken over een hoge interactiviteitwaarde. Op deze manier simuleren wij een opleiding zoals deze in een klas gegeven zou worden. De vier essentiële elementen die een goede leergang bewerkstelligen, komen in iedere les terug: uitleg, demonstratie, oefening en evaluatie.
 

Basis kennis van Windows
PowerPoint 2003 - Module 1 en 2

Leer hoe u het uiterlijk van een presentatie kunt verbeteren


 

3 - 4 uren

 
 
 1. De achtergrond van een dia aanpassen
  Het 'Background'-dialoogvenster
  Het aanpassen van kleurschakeringen
  Een kleur buiten de schakering kiezen
  De achtergrond effecten gebruiken
  De achtergrond van het ontwerp zelf verbergen

 2. De 'Slide Sorter View'
  De 'Slide Sorter View' gebruiken
  Het verplaatsen van dia's
  De 'Paste Options'-knop
  Enkel de diatitels weergeven
  Een overzichtsdia creëren
  Een dia verbergen
  Het 'Speaker Notes'-dialoogvenster

 3. Het importeren van dia's
  Het openen van een tweede presentatie
  Dia's kopiëren in verschillende presentaties
  Het 'Slide Finder'-dialoogvenster
  Het selecteren van in te voegen dia's
  Het selecteren van dia's op basis van hun titel
  Het invoegen van dia's via een Word document

 4. Het invoegen van een tabel
  De maat van een tabel bepalen
  Informatie aan een tabel toevoegen
  Het lettertype in een tabel aanpassen
  De breedte van een kolom aanpassen
  Het verplaatsen van een tabel
  De tabelranden aanpassen
  De achtergrond van een tabel aanpassen
  De tekst in een tabel uitlijnen

 1. PowerPoint diagrammen
  Het selecteren van een diagram
  Secties en tekst aan een diagram toevoegen
  Het aanpassen van het diagramtype en de diagramstijl
  Het omkeren van diagram segmenten
  De inhoud van een segment verplaatsen
  Verbindingslijnen toevoegen

 2. Het PowerPoint organigram
  Het invoegen van een organigram
  Tekst toevoegen aan een organigram
  Het toevoegen van specifieke segmenten
  Het toevoegen van een veld der ondergeschikten
  Het verwijderen van een veld
  De schikking van de velden veranderen
  De stijl van een organigram veranderen
  De opmaak van een onderdeel aanpassen

 3. Het ontwerpen van een grafiek
  Het toevoegen van een dia
  Het inschakelen van 'Microsoft Graph'
  De informatie in de databank aanpassen
  De waarden van een grafiek aanpassen
  Het toevoegen/verwijderen van informatie
  Het importeren vanuit een Excel werkblad
  Het selecteren van het te importeren bestand

 4. Het aanpassen van een grafiek
  'Microsoft Graph' weergeven
  Informatie per kolom weergeven
  Het aanpassen van de informatie via een 'Chart Tip'
  Het selecteren van een ander grafiektype
  Het verplaatsen van de legende
  De opmaak van de as van een grafiek aanpassen

 

Onze opleidingen zijn toegankelijk via elke computer die is aangesloten op het Internet. Zodra gebruikers de informatie over hun persoonlijke identificatie hebben ingevoerd, worden alle beschikbare opleidingen weergegeven. Door middel van een vaardigheidstest wordt er een leerplan samengesteld voor de gekozen opleiding. Elke les bevat een theoretische evaluatie en een duidelijke eindtest is tevens onafhankelijk beschikbaar. De student kan zijn resultaten voor een bepaalde opleiding raadplegen in een centrale map; een overzicht laat ook toe de evolutie van zijn studies te bekijken. Een woordenlijst, hulp 'online' en andere werkmiddelen zijn ten allen tijde beschikbaar gedurende de opleidingsperiode.

 

• Geen installatie is nodig
• IBM PC verenigbaar, Pentium 133 MHz of meer
• Videokaart die een resolutie van minstens 800x600 en 16-bit kleuren ondersteunt
• 32 MB RAM (meer wordt aangeraden)
• Microsoft verenigbare muis

• Besturingssysteem: Windows 95, 98, 2000, NT 4.0, of hoger
• Netscape 4.5 of Internet Explorer 4.0 (of latere versie)
• Modem (56 K of beter)
• Internetaansluiting
• AICC/SCORM Compliant
 

EDU-PERFORMANCE CANADA
7900 Taschereau Blvd. W.
Suite A-207
Brossard, Quebec J4X 1C2
Canada
Tel.: (450) 466-7275
Fax: (450) 466-4915
Toll free: 1-888-EDU-PERF
              1-888-338-7373 (alleen vanuit Canada)
E-mail: info@eduperformance.com
Web site: www.eduperformance.com

EDU-PERFORMANCE EUROPEInternational number: 1-450-466-7275
E-mail: infoepe@eduperformance.com
   

 

© 2006 Edu-Performance Canada Inc. Alle rechten met betrekking tot dit opleidingsprogramma dat werd ontwikkeld door Edu-Performance Canada zijn voorbehouden en beschermd door auteurswetten en internationale verdragen. Duplicatie van dit product is verboden.